Milion norek zabitych po wykryciu koronawirusa!

Na kilkudziesięciu farmach norek w Holandii i Hiszpanii w ciągu ostatnich miesięcy wykryto koronawirusa u zwierząt. Naukowcy wciąż badają, czy mogą one zakazić ludzi. Jednak władze zdecydowały, by dla bezpieczeństwa zabić zwierzęta z farm, gdzie pojawił się ogniska.

Naukowcy badają ogniska koronawirusa wśród norek na farmach w Holandii i Hiszpanii, by sprawdzić, jak zwierzęta zakażają się wirusem i czy same mogą zakazić nim ludzi.

Wirus odpowiedzialny za chorobę COVID-19 jest wirusem pochodzenia zwierzęcego, jednak w kwestii zakażeń między ludźmi i różnymi gatunkami zwierząt wciąż więcej jest pytań niż odpowiedzi. Jednak władze w Holandii i Hiszpanii zdecydowały o zabiciu ponad miliona zwierząt futerkowych, na farmach, by nie ryzykować rozprzestrzenienia tam się wirusa na ludzi,

Koronawirus prawdopodobnie pochodzi od nietoperzy, ale możliwe, że człowiek zakaził się nim przez “pośrednika”, czyli inne zwierzę, które wcześniej samo złapało go od nietoperza. Spekuluje się, że mogły to być pancerniki. Wiadomo, że niektóre inne zwierzęta zakaziły się wirusem od ludzi w czasie pandemii. To m.in. koty domowe, tygrysy i psy. Nie udokumentowano jednak przypadku zakażenia się człowieka od któregoś z tych zwierząt.

Na razie nie ma dowodów na zakażenie się od ludzi!

Od okrycia ognisk wirusa na farmach w Holandii i Hiszpanii naukowcy starają się zbadać, w jaki sposób zakaziły się zwierzęta (prawdopodobnie od zakażonego pracownika) i czy ludzie mogli później zakazić się od nich. Badania wykazały, że szczep wirusa u norek jest podobny do tego u ludzi. Naukowcy w Holandii założyli, że ludzie mogą zakazić się od zwierząt, ale na razie nie zostało to potwierdzone.

Jeśli okaże się, że tak się stało, będzie to niepokojąca informacja z perspektywy właścicieli zwierząt domowych, gdyż teoretycznie byłby możliwe zakażenie się od psa czy kota. Według dostępnej na teraz wiedzy nie było takich przypadków. Polskie służby epidemiologiczne informują, że na teraz “nie ma dowodów na to, że zwierzęta domowe i gospodarskie przenoszą koronawirusa, ani na to, że mogą się nim zakazić i zachorować“.

W Holandii zabito ponad milion norek na 26 farmach, na których potwierdzono zakażenie koronawirusem. W sumie w kraju jest 160 takich farm, a Holandia jest jednym z największych na świecie producentem futer z norek.